Könyvajánló

Revideált Új Fordítású Bibliák!!!

 Biblia 1  Biblia 2 Biblia3 
 Revideált új fordítás, keménytáblás  Revideált új fordítás, keménytáblás  Revideált új fordítás, keménytáblás
 Biblia4  Biblia5  Biblia6
 Revideált új fordítás, kartonált  Revideált új fordítás, vászonkötésű  Revideált új fordítás, puhatáblás, varrott

 

 Biblia7
 Revideált új fordítás, puhatáblás, varrott

 

 

Fekete Ágnes: 40 Nap Böjti áhítatos könyv

40 nap böjti   

Negyven nap – negyven áhítat

Kedvcsináló böjti áhítatos könyvünkhöz.

A böjt nemcsak arra jó, hogy amiből túl sok van az életünkben, azt visszaszorítsuk, hanem arra is, hogy amiből túl kevés van, annak teret engedjünk – ezek a gondolatok Fekete Ágnes 40 nap című böjti áhítatos könyvének bemutatóján hangzottak el a budafoki református templomban február 19-én.

A szerző, Fekete Ágnes egy Szent Ferenc életéből vett példát mesélt el. Leó testvérrel egy kolostor felé tartottak viharban, és arról beszélgettek, vajon mi az igazi öröm. Minden lehetséges nagylelkűséget felsorolt Ferenc, de mindre azt mondta, nem ez az igazi boldogság. „Hanem ha odaérünk a testvérekhez csuromvizesen és éhesen, és az ajtón mégsem engednek be, és ezt mi békével fogadjuk, az az igazi öröm" – fejezte be Ferenc testvér. Sok mindent le szeretnénk győzni a világban, pedig valójában egy változtatható van benne, az pedig magunk vagyunk.

A Kossuth Rádió református adásának szerkesztője kiemelte: a böjt divatos fogalom, ugyanakkor megtölthető keresztyén tartalommal. Végre egy terület, amellyel kapcsolatban nem kell azt mondanunk, hogy helytelen világi gyakorlat, ezért elvetendő, hanem azt, hogy jó, csak keressük meg az igazi célját. – A böjtnek nem az a lényege, hogy mit vonunk meg magunktól, hanem az, hogy annak helyét mivel töltjük meg. Mi Krisztussal akarjuk megtölteni – tette hozzá a lelkipásztor.

 

 

 

Kálvin János Könyvek

A_zsidokhoz_rt_levl A Református Egyházi Könyvtár (vagy népszerű nevén: parókiális könyvtár) sorozat régi és régen megszakadt vállalkozása volt egyházunk szellemi életének. Ideje, hogy korszerűbb keretek között, több mint negyven (gyakorlatilag azonban hatvanöt) évi szünet után újrainduljon. (...) A most induló sorozat, melyben először Kálvin újszövetségi kommentárjai jelennek meg (részben a már korábban megjelent fordítások javított, korszerű kiadásával, részben a lappangó fordítások kinyomtatásával, illetve a magyarra eddig le nem fordított munkák fordításával), azt a legmélyebb és eredeti református keresztyén meggyőződést szolgálja, hogy a lehető legteljesebben megértsük azt, ami Isten igéjében, a Szentírásban tárul fel számunkra, hogy ugyanis kicsoda Isten, és milyen ő a számunkra (ahogy Kálvin fogalmaz legjelentősebb rendszerezett bibliamagyarázó munkájában, az Institutio-ban). Ideje hát, hogy Kálvin előtűnjék? Ideje, hogy a magyar reformátusság szellemi ereje előtűnjék? Igen. De leginkább annak van ideje (mint mindig is volt és lesz), hogy Isten kinyilatkoztatása tűnjék elő, úgy és abban, ahogy önmagát szent igéjében kijelentette, ahogy azt egy-egy kor olvasója felfoghatta, s ahogy bármely kor igehallgatója a hirdetett igében a Szentlélek belső munkája által meghallhatta. Az újrainduló sorozat kötetei a keresztyén írásmagyarázat egyik legnagyobb alakjának, Kálvinnak munkáit közlik - azért is, hogy Kálvin újra kortársunk lehessen, de leginkább azért, hogy vele együtt tehessünk kísérletet az isteni kinyilatkoztatás megértésére, a Krisztusban elvégzett üdvözítő munka elfogadására, és az isteni akarat hálás teljesítésére. 
A_rmaiakhoz_rt_levl A Református Egyházi Könyvtár (vagy népszerű nevén: parókiális könyvtár) sorozat régi és régen megszakadt vállalkozása volt egyházunk szellemi életének. Ideje, hogy korszerűbb keretek között, több mint negyven (gyakorlatilag azonban hatvanöt) évi szünet után újrainduljon. (...) A most induló sorozat, melyben először Kálvin újszövetségi kommentárjai jelennek meg (részben a már korábban megjelent fordítások javított, korszerű kiadásával, részben a lappangó fordítások kinyomtatásával, illetve a magyarra eddig le nem fordított munkák fordításával), azt a legmélyebb és eredeti református keresztyén meggyőződést szolgálja, hogy a lehető legteljesebben megértsük azt, ami Isten igéjében, a Szentírásban tárul fel számunkra, hogy ugyanis kicsoda Isten, és milyen ő a számunkra (ahogy Kálvin fogalmaz legjelentősebb rendszerezett bibliamagyarázó munkájában, az Institutio-ban). Ideje hát, hogy Kálvin előtűnjék? Ideje, hogy a magyar reformátusság szellemi ereje előtűnjék? Igen. De leginkább annak van ideje (mint mindig is volt és lesz), hogy Isten kinyilatkoztatása tűnjék elő, úgy és abban, ahogy önmagát szent igéjében kijelentette, ahogy azt egy-egy kor olvasója felfoghatta, s ahogy bármely kor igehallgatója a hirdetett igében a Szentlélek belső munkája által meghallhatta. Az újrainduló sorozat kötetei a keresztyén írásmagyarázat egyik legnagyobb alakjának, Kálvinnak munkáit közlik - azért is, hogy Kálvin újra kortársunk lehessen, de leginkább azért, hogy vele együtt tehessünk kísérletet az isteni kinyilatkoztatás megértésére, a Krisztusban elvégzett üdvözítő munka elfogadására, és az isteni akarat hálás teljesítésére. 
kalvin-tanitas A kötet Kálvin főművének az 1559-es ún. nagy Institutiónak rövidített formája, amelyből elmaradnak olyan kisebb részek, melyek csak Kálvin korára vonatkoznak, akkori hitvitákat tükröznek, de benne van mindaz, ami református hitünk gerincét képezi.
Az_r_a_Sionon_lakik Kálvin magyarázó módszerének jellegzetességei Jóel könyve olvasásánál is szembetűnőek. Teológiai jellegű magyarázatainak középpontjában az a kérdés áll, hogy Isten mit és miért cselekszik választottaival, és hogy mire ösztönzi őket. Választottai: elsősorban az Ószövetség népe, mint Isten egyháza, de Kálvin sajátos, egyszerre egyetemesés aktualizáló látásában az elmondottak vonatkoznak a „Krisztus utáni” hívők közösségére, az egyházra, sőt vonatkoznak ránk is, ha hitből valók vagyunk.
kik_a_boldogok

 

Ezek a prédikációk Genfben hangzottak el 1560 végén és 1561 elején, s azokat az akkor használt rövidítésekkel jegyezték le Kálvin bizalmas emberei. A sorozat még Kálvin életében megjelent nyomtatásban, melyet a Corpus Reformatorum 74. kötete tartalmaz. E beszédek stílusa egészen más, mint a a rendszerint latin nyelven fogalmazott teológiai értekezéseinek stílusa. Kálvin itt anyanyelvén szól, mégpedig nem tudósokhoz, nem is a teológusokhoz, hanem a néphez.

 


 

ÚJ KÖNYVEINK II.

Csaldfnk_titkai

A gyerekkorunkban a családunkban elsajátított magatartás- és kapcsolati minták személyiségünk

részévé válnak, és egész életünket végigkísérik. A káros minták akár nemzedékeken át hagyományozódnak

kifejtve romboló hatásukat – a család szétesése, lelki sérülés, szenvedélybetegség, családon belüli bántalmazás

– az újabb és újabb generációk életében. De nem szükségszerű, hogy megismételjük elődeink hibáit.

A könyv pszichológus, illetve lelkipásztor szerzői terapeutaként szerzett tapasztalataik alapján állítják, hogy a káros

minták megváltoztathatók, és az érzelmi sérülések gyógyíthatók. Terápiás gyakorlatuk mellett a Biblia évezredes

bölcsességéből merítve vizsgálják, hogyan ismerhetjük fel azokat a családunkban elsajátított viselkedési és kapcsolati

mintákat, amelyek negatívan hatnak az életünkben, ha nem változtatunk rajtuk. Könyvükből megtudhatjuk, mit tehetünk

azért, hogy a diszfunkcionális működési módokat átdolgozva egészséges mintákat alakítsunk ki, és adjunk tovább

az utánunk következő generációknak.

A_MiAtynk

Lehet-e egy imádságot magyarázni? Szabad-e a Miatyánk mondatait elemezni és feltenni a kérdést:

mit érthetett rajtuk Jézus? Helyes-e kétezer évvel ezelőtt elhangzott szempontokat érvényeseknek

tartanunk ma is, vagy megpróbálni azokat egészen más körülményeinkre alkalmazni? Amikor Jézust

arra kérték a tanítványai, hogy tanítsa őket imádkozni, nem azt mondta a Miatyánk szövegéről, hogy

ezt imádkozzátok, hanem hogy így imádkozzatok – érvel a szerző az Úr imádságát részletesen elemző

igehirdetéséit csokorba gyűjtő kötetében, s válaszol igennel a fenti kérésekre.

Ketten_hrmasban

Gyökössy Endre - Ketten - hármasban
Újra kapható ez a remek kis könyv, amelyben erről a témáról olvashatunk:
- a házasság célja, egyben feladata elsősorban maga a házasság. Annak egészséges kifejlesztése,

hogy az jó lehessen minden tekintetben testi, lelki, társadalmi, evangélium szempontból egyaránt.

A szerző bölcsessége és egyedi hangvételű írása páratlan népszerűséget szerzett az olvasók között.

Pl_Apostol

Ki volt Pál? Hogyan lett a buzgó farizeusból, az egyház üldözőjéből a legnagyobb hatású apostol? Hogyan végezte

misszióját és egyházépítő szolgálatát? Ebben a kis ismeretterjesztő füzetben ezekre a kérdésekre ad választ

Cseri Kálmán rövid, közérthető módon, áttekintve azt, amit az Újszövetségből tudhattunk Pál apostolról.

 

Húsvétra

A_Hsvt_trtnete

A húsvét története - Matricás füzet
Járd végig Jézussal és barátaival a húsvéti utat! 
Olvasd és meséld el a történetet! Ismerd meg a matricák segítségével mit tett és mit mondott Jézus.

A füzet közepén egy dupla oldal található tele matricákkal, amelyekből a húsvét története rakható ki...

Az_els_Hsvt Az első húsvét - Jézus szenvedése és kereszthalála - jön közel a 4-6 éves gyerekekhez ebben a kedves könyvben.
Hol_volt_Jzus
 
További cikkeink...
Élő közvetítés

Vasárnap kb. 3/4 10-től élő közvetítést adunk a templomunkban elhangzó Istentiszteletről.

Urnatemető

urnatemeto9

belépés
Látogatóink:
Oldalainkat 52 vendég böngészi