Esketés   Keresztelés    Konfirmáció Temetés 

jobbfelso

Életünk minden meghatározó pontján van hozzánk szava Istennek. Az esküvő,
a gyermekeink születése, felnőtté válásuk, és szeretteink elvesztése mind-mind fontos állomások egy család életében.

 Gyülekezetünk – ezekhez kapcsolódva – Isten áldását, erejét, segítségét, bátorítását, útmutatását, vigasztalását szeretné közvetíteni akkor, amikor esketési-, keresztelési-, konfirmációs- illetve temetési szolgálatokban állunk egy-egy család mellé.

 

Esketés : A templomi esküvőnek – a szép külsőségeken túl – az a hazassagjelentősége, hogy Isten áldását kérjük arra az útra, amire már együtt, a házasság gyönyörűséges és ugyanakkor sokszor nagyon nehéz keretei között indulunk el. Fogadalmat teszünk egymásnak – de nemcsak egymásnak, nemcsak a rokonaink, barátaink előtt, hanem az Élő Isten színe előtt. A házassági előkészítő beszélgetéseken pedig segítséget kapunk ahhoz, hogy a legfontosabb kérdésekre, magunkról, kapcsolatunkról és a ránk váró lehetőségekről, buktatókról együtt elgondolkozzunk, beszélgessünk – valóban felkészülve az elkötelezésre, a valóban „boldogító IGENre”.

Konfirmáció : A szó jelentése: „megerősítés”. Ez vagy 13-14 éves korban szokás, amikor a megkeresztelt gyermekeink egy kétéves „tanfolyam” során még jobban megismerik hitünk alapjait – hogy dönteni tudjanak arról, követik-e Krisztust. Ezen túl azonban egy közösségi élmény, sok jó beszélgetés, jó társaság jellemzi ezt az időszakot, melynek végén egy vizsga és egy elkötelező jellegű ünnepélyes fogadalomtétel áll. Azoknál a felnőtteknél, akik nem lettek megkeresztelve, vagy elmaradt gyermekkorban a konfirmáció, erre felnőtt korban bármikor, felnőttes keretek között, egyénre szabottan van mód. Felnőttek esetében ezután következik a keresztelés.

Keresztelés : Azt jelenti, hogy megköszönjük Istennek gyermekünket – kereszteleselhozva őt a templomba–, kérjük neveléséhez Isten áldását.  Legfőképpen azonban elkötelezzük magunkat arra, hogy mindent megteszünk azért, hogy gyermekünk megismerje Istent, a Bibliát, és Jézus Krisztus követője legyen. Ebben a mozdulatunkban megerősítjük a gyülekezethez, egyházhoz tartozásunkat – vagy ha ez még nem volt életünkben, megtesszük az első lépéseket afelé, hogy jobban megismerjük, és részesei legyünk Isten népének. (Ugyanakkor felnőtteket is keresztelünk – akiknél ez elmaradt valami oknál fogva gyermekkorban…)

 

 Mindezeket mi nem szolgáltatásként, hanem SZOLGÁLATKÉNT értelmezzük.

Így várunk szeretettel minden hozzánk fordulót!

 

Temetés : Gyülekezetünk kétféleképpen temetesis igyekszik segíteni a gyászoló családoknak. Egyrészt lelkipásztorunk és munkatársai mind a temetésre való lelki felkészülésben, mind a temetési szolgálatban, mind az utána következő nehéz időszakban (a gyász feldolgozásában) igyekszik segítségül lenni. A Biblia vigasztalása, Jézus feltámadása, Istennek átélhető mellénk állása a nagy kérdések és kétségek között vergődő lélek vívódásaiban, a hiány fojtogató szomorúságában valóságosan erőt tudnak adni – hisszük, valljuk, és ehhez akarunk segíteni minden gyászoló testvérünket. Másrészt altemplomunkban egy urnatemető található, ahol viszonylag hozzáférhető áron, szociális kedvezménnyel és részletfizetési lehetőséggel igyekszünk segítséget ajánlani abban a helyzetben, ami nemcsak lelkünket viseli meg, hanem, sokszor váratlanul, pénztárcánkat is megterheli.


A BUDAPEST - RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG területe:

Rákos-patak–Ferihegyi út–Pesti út–Összekötő út–vasútvonal–Ferihegyi út–Széchenyi u.–Táncsics M. út–vasútvonal–526. sor–Határhalom u.

Az ESKÜVŐRE készülő jegyespároktól kérjük, hogy az esküvő várható időpontja előtt fél évvel jelentkezzenek be. Az esküvőt megelőzi egy néhány beszélgetésből álló jegyes oktatás.

A KERESZTELÉS-t igénylő szülőktől kérjük, hogy min. 3 hónappal a keresztelés tervezett időpontja előtt jelentkezzenek a keresztelési előkészítő beszélgetések szükségessége miatt.

KONFIRMÁCIÓ jelentkezés az I. évfolyamra a tanév elején (12-14 éves református fiatalok, esetleg 1-2 évvel idősebbek is). A konfirmációs előkészítők szeptember végén indulnak. Bejelentkezés: a lelkipásztornál telefonon vagy személyesen az ügyeleti napokon.

TEMETÉS bejelentése személyesen az ügyeleti időben, vagy telefonon:

Sóskuti Zoltán lelkipásztor 06-30-822-5435; Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Szabó Zsuzsa ü.i. Tel.: 707-2630 (reggel 8-9 ó, vagy rögzítő); 

06-70-3216838;  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Templomunk része az Altemplomban lévő urnatemető.

Temetési időpontok: kedd kora d.u., szerda kora d.u., csütörtök d.u., vagy péntek kora d.u. (ettől eltérés csak nagyon ritkán, indokolt esetben lehetséges). A temetés előtt félórával nyitunk.

A Lelkészi Hivatalban csak a Rákoskeresztúri Református Egyházközség területén lakó reformátusok anyakönyvezése történik.

Urnatemetőnkben a temetések nincsenek lakóhelyhez vagy vallási felekezethez kötve. Egyházi előírásaink szerint a temetési szertartás végzésére az elhunyt lakóhelye és vallása szerinti lelkipásztor az illetékes. Ott kell kérni a gyász-szertartás végzését.

 
Élő közvetítés

Vasárnap kb. 3/4 10-től élő közvetítést adunk a templomunkban elhangzó Istentiszteletről.

Urnatemető

urnatemeto9

belépés
Látogatóink:
Oldalainkat 60 vendég böngészi